Przejdź do treści

INWENTARYZACJE DENDROLOGICZNE

Inwentaryzacje dendrologiczne to proces dokumentowania i oceny drzew oraz innych roślin w danym terenie. Mają na celu ustalenie stanu zdrowotnego i wieku drzew, określenie gatunków i odmian roślin, a także wyznaczenie ich wartości i potencjału dekoracyjnego.

Inwentaryzacje dendrologiczne są szczególnie ważne w przypadku terenów zielonych, takich jak parki, ogrody, aleje, skwery czy cmentarze, gdzie drzewa są ważnym elementem krajobrazu i mają duże znaczenie estetyczne i funkcjonalne. Dzięki inwentaryzacji można zidentyfikować drzewa wymagające opieki lub zabiegów pielęgnacyjnych, a także określić ich wartość przy rozliczeniach, sprzedaży lub dziedziczeniu.